Posledice KOPB

Najpomembnejši statistični podatki o posledicah KOPB

  • KOPB je pomemben vzrok smrti in delovne nezmožnosti ali invalidnosti po vsem svetu. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je KOPB četrti najpomembnejši vzrok smrtnosti v svetovnem merilu (za koronarno srčno boleznijo, možganskožilnimi boleznimi in akutnimi respiratornimi infekcijami; četrto mesto si deli z AIDSom).
  • Po sedanjih ocenah je na svetu približno 600 milijonov bolnikov s KOPB
  • Ocenjujejo, da KOPB ostane neodkrita pri približno 50 % Američanov in 75 % Evropejcev. 
  • Približno 2,75 milijona smrti na leto po vsem svetu pripisujejo KOPB.
  • Kajenje cigaret je primarni vzrok za nastanek KOPB. Svetovna zdravstvena organizacija pa pripisuje velik pomen tudi pasivnemu kajenju, še posebno pri otrocih in ljudeh, ki so dolgotajno izpostavljeni dimu. Pasivno kajenje naj bi pri odraslih za 10- 43 % povečalo tveganje za razvoj KOPB.
  • Neposredni in posredni stroški, povezani s KOPB, so primerljivi s tistimi, ki jih povezujejo z rakom na dojki, kapjo in ulkusno boleznijo. Stroški njenega bolnišničnega zdravljenja so predvidoma primerljivi ali celo večji kot za druge resne bolezni, tudi srčni infarkt.
  •  KOPB je bila v letu 2000 v ZDA vzrok za 8 milijonov obiskov pri zdravniku in 726.000 sprejemov v bolnišnico. Stroški za zdravljenje v letu 2002 pa že dosegajo 32,1 milijarde dolarjev.


Prevalenca ali razširjenost KOPB

KOPB je najhitreje naraščajoči vzrok smrti v ekonomsko razvitih državah in bo po napovedih kmalu četrti najpomembnejši vzrok smrti v razvitem svetu.

Podatki o umrljivosti in nezmožnosti za delo oz. invalidnost zaradi KOPB za leto 1990 in napoved za leto 20201Smrti (x 1000)
Mesto
DALYs (x1000)*
Mesto
Svet na splošno
1990
2211
šesto
29136
dvanajsto

2020 (projicirana ocena)
4726
tretje
57587
peto
Razviti svet
1990
324
peto
3365
enajsto

2020 (projicirana ocena)
551
četrto
4910
deveto

DALYs = disability-adjusted life years (= prirejeno zmanjšanje dolžine življenja zaradi bolezni)

Razširjenost KOPB izjemno hitro narašča; po napovedih bo do leta 2020 na tretjem mestu med vzroki smrti po vsem svetu, in sicer za ishemično boleznijo srca in možganskožilnimi boleznimi.

Posledice KOPB za družbo in posameznika

Zdravljenje KOPB je drago v primerjavi z zdravljenjem drugih bolezenskih stanj, zlasti drugih pljučnih bolezni. V večini držav predstavlja največji delež stroškov za to bolezen bolnišnično zdravljenje KOPB.

Ekonomsko breme znaša samo v ZDA približno 30 milijard USD na leto.

Največji delež stroškov zdravljenja KOPB nastane v obdobjih njenega poslabšanja, in sicer zaradi nenačrtovanih obiskov zdravnika ter nujnega in bolnišničnega zdravljenja. Z intervencijskimi ukrepi, usmerjenimi v zmanjšanje števila poslabšanj bolezni, bi lahko stroške močno zmanjšali.

KOPB je povezana tudi z znatnim finančnim bremenom, ki je posledica manjše produktivnosti zaradi nezmožnosti za delo:

Manjša produktivnost zaradi KOPB v Veliki Britaniji (1994/5)
 Izgubljeni delovni dnevi zaradi bolezni
 24 miljonov dni
 Boleznine in ivalidnine
 600 miljonov funtov
 Izguba delovnih dni pri delodajalcih
 1,5 milijarde funtov ocena

Poleg ekonomskega bremena, ki ga prinaša, je KOPB tudi velika obremenitev za bolnike, saj jim zelo zmanjša kakovost življenja. Utrujenost in kratka sapa močno omejujeta njihovo telesno dejavnost ter njihovo ekonomsko in socialno vlogo.

Bolniki s KOPB pogosto trpijo zaradi depresije, tesnobnosti in obupanosti.

KOPB je velika obremenitev tudi za osebe, ki skrbijo za prijatelje in sorodnike s to boleznijo. Zaradi njene kronične narave in onesposabljajočih simptomov morajo tisti, ki za bolnike skrbijo na domu, v gospodinjstvu prevzeti velik del odgovornosti, povezane z njihovo fizično, socialno in emocionalno vlogo.