Pljučne ambulante v Sloveniji - seznam pulmolog - ov

 

OE Ljubljana

 

 Seznam ambulant: Kontakt:

 

 

Bolnišnica Golnik - Ambulanta v Ljubljani, Zaloška 29, 1000 Ljubljana (01) 234 25 03
UKC LJUBLJANA - Pulmološka ambulanta, Zaloška 2, 1000 Ljubljana (01) 522 50 50
ZD CERKNICA - Pulmološka ambulanta, Cesta 4.maja 17, 1380 Cerknica (01) 705 01 00
ZD GROSUPLJE - Pulmološka ambulanta, Pod gozdom cesta I 14, 1290 Grosuplje (01) 781 84 00
ZD VRHNIKA - Pulmološka ambulanta, Cesta 6.maja 11, 1360 Vrhnika (01) 755 51 10
ZD ZAGORJE - Pulmološka ambulanta, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi (03) 565 50 00
ZD DOMŽALE - Pulmološka ambulanta, Mestni trg 2, 1230 Domžale

(01) 724 51 00
(01) 724 52 11

ZD IDRIJA - Pulmološka ambulanta, Ulica Otona Župančiča 3, 5280 Idrija (05) 373 42 00
ZD LJUBLJANA ŠIŠKA - Pulmološka amulanta, Derečeva ulica 5, 1000 Ljubljana (01) 581 52 00
ZD LJUBLJANA - VIČ - RUDNIK - Pulmološka ambulanta, Šestova ulica 10, 1000 Ljubljana (01) 200 45 00
AMBULANTA INTERNE MEDICINE S PULMOLOGIJO - BOŽIČ DUŠAN, dr. med. spec. int. pulm., Roška cesta 18, 1330 Kočevje (01) 895 49 90
ARJANA MAČEK d.o.o., Lepi pot 14, 1000 Ljubljana (01) 426 04 20
DIC KECELJ d.o.o., Depala vas 14a, 1230 Domžale  
KAMBIČ - KAFOL d.o.o.
Ambulanta za pljučne bolezni, alergije in internistiko
Hacquetova 6, 1000 Ljubljana

Telefon: 051 345 400, 01 429 80 00
e-pošta: [email protected]
http://www.kambic-kafol.si/

MARINA LESKOVEC ŽAKELJ - zasebna zdravnica, dr. med., spec. pulm., Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana (01) 547 43 30
PULMOLOŠKA AMBULANTA Dr. ULČAR, dr. med., spec. int. med, pulm. in alerg., Ljubljanska cesta 21c, 1241 Kamnik (01) 831 06 12
RENATA VERBOTEN KOPRIVA - Ordinacija interne medicine, dr. med, spec. int, Partizanska pot 8a, 1270 Litija

(01) 893 03 80
(01) 890 04 00

TATJANA VOLAVŠEK - Zasebna zdravnica, dr. med., spec. int. - pulm., Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana (01) 547 43 30
VLADIMIR KRAUT - Ambulanta interne medicine, dr. med., spec. int. pulm., Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana (01) 256 23 90
ZALOKAR POLONCA - Zasebna zdravnica, dr. med., spec. int. pulm. Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana (01) 547 43 31

 

OE Celje

 

ZD CELJE - Pulmološka ambulanta, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje

(03) 543 40 00
(03) 543 42 00

INTERNISTIČNA AMBULANTA - PODBREGAR METKA, dr. med., spec. pulm., Jenkova ulica 36, 3000 Celje (03) 493 06 40
SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA PLJUČNE IN ALERGIJSKE BOLEZNI, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje

(03) 543 44 42
(03) 543 44 43

ZASEBNI ZDRAVNIK - PULMOLOG prim. asist. mag. Nikša Šegota, dr. med., spec. inter. pulm., Prekorje 53, 3211 Škofja vas

(03) 492 27 30
041 883 250

 

OE Koper

 

BOLNIŠNICA SEŽANA - Pulmološka ambulanta, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana

(05) 707 40 00
(05) 707 40 11

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA - Pulmološka ambulanta, Polje 40, 6310 Izola - Isola (05) 660 60 00
ZDRAVSTVENI DOM POSTOJNA - Pulmološka ambulanta, Prečna ulica 2, 6230 Postojna (05) 700 04 00
JASMINA PANJAN AVRAMOVIČ, dr. med., spec. int. med., Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož - Portorose

(051) 627 288
(05) 677 14 39

PULMOMED KOPER, Ul. II. Prekomorske brigade 55, 6000 Koper - Capodistria
Naslov ambulante: Ljubljanska 6, 6000 Koper

(05) 664 73 20

SPECIALIST INTERNE MEDICINE - VODOPIVEC VESNA, dr. med., spec. internist-pulmolog, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana (05) 734 22 91
SPECIALISTIČNA AMBULANTA - Ržek Ivan, dr. med., spec. internist - pulmolog, Prečna ulica 2, 6230 Postojna (05) 720 24 50

 

OE Kranj

 

BOLNIŠNICA GOLNIK - KOPA - Pulmološka ambulanta, Golnik 36, 4204 Golnik (04) 256 91 00 h.c.
SB JESENICE - Pulmološka ambulanta, Cesta Maršala Tita 112, 4270 Jesenice (04) 586 86 00 h.c.
ZD JESENICE - Pulmološka ambulanta, Cesta Maršala Tita 112, 4270 Jesenice (04) 586 81 00
VELOG d.o.o., mag. Miha Gril, dr. med., spec. pulmolog, Strahinj 132, 4202 Naklo (04) 238 00 11
ZASEBNA SPECIALISTIČNA AMBULANTA - Calek Tomaž, dr. med. spec. int., Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka (04) 515 11 40

OE Maribor

 

UKC MARIBOR - Oddelek za pljučne bolezni, Slivniško Pohorje 7, 2103 Maribor (02) 603 21 01
ZD MARIBOR - Pulmološke ambulanta, Tyrševa 19, 2103 Maribor (02) 251 28 96
ZD LENART - Pulmološka ambulanta, Maistrova ulica 22, 2230 Lenart v Slov. goricah

(02) 729 18 00
(02) 720 64 34

ZD Ormož - Pulmološka ambulanta, Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož

(02) 741 09 00
(02) 741 09 99 - fax

ZD Ptuj - Pulmološka ambulanta, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj

(02) 787 15 00
(02) 787 16 01 - fax

ALVEOLA d.o.o., Židovska ulica 2, 2000 Maribor

(02) 234 88 00
(02) 234 88 08 - fax

MILORAD BUDISAVLJEVIĆ, dr. med., internistično - pulmološka, Špindlerjeva ulica 1, 2250 Ptuj

(02) 787 07 50
(02) 787 07 51 - fax

ZASEBNA AMBULANTA ŠUNKO KORAŽIJA SONJA, dr. med., Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica

(02) 843 31 98
(02) 843 31 99

 

OE Murska Sobota

 

SB M. SOBOTA - Pulmološka ambulanta, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota (02) 512 31 00
ZD MURSKA SOBOTA - Pulmološka ambulanta, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota (02) 534 13 00
ZD LENDAVA - EH LENDAVA - Pulmološka ambulanta, C.I. Slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer

(02) 585 14 00

(02) 585 14 20

EUPNEA d.o.o., Cvetkova ulica 12, 9000 Murska Sobota

(02) 534 92 22
http://www.eupnea.eu/

Mag. ALOJZ HORVAT, dr.med. spec. interne med., Gregorčičeva ulica 27a, 9000 Murska Sobota (02) 535 14 04

OE Nova Gorica

 

SB NOVA GORICA - Pulmološka ambulanta, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici (05) 330 10 00
ZD Ajdovščina - Pulmološka ambulanta, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina (05) 369 30 00
Dr. BOJAN ROŠ, zdravnik specialist internist, Prešernova ulica 6a, 5220 Tolmin (05) 381 05 60
PULM. INT. AMB. ŠADL M. spec. int. pulmolog, Ulica Vinka Vodopivca 21, 5000 Nova Gorica (05) 330 26 64

 

OE Krško

 

ZD Brežice - Pulmološka ambulanta, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice (07) 499 14 00
ZD KRŠKO - Pulmološka ambulanta, Cesta Krških žrtev 132 c, 8270 Krško (07) 488 02 00
ZD SEVNICA - Pulmološka ambulanta, Trg svobode 14, 8290 Sevnica (07) 816 15 00

OE Novo Mesto

 

SB NOVO MESTO - Pulmološka ambulanta, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo Mesto (07) 391 61 00
ZD NOVO MESTO - Pulmološka ambulanta, Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto (07) 391 67 00
AMBULANTA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJE - HUDOKLIN IRENA, dr. med. spec. inter. med., Goliev trg 3, 8210 Trebnje

(07) 348 17 65
http://www.hudoklin.com/

KATA PAUN, dr.med., spec. int. med., Zadružna cesta 33, 8340 Črnomelj (07) 305 10 04

 

OE Ravne na Koroškem

 

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA, Topolšica 61, 3326 Topolšica (03) 898 77 00
ZD VELENJE - Pulmološka ambulanta, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje (03) 899 54 00
MEDICINSKI CENTER JEZERNIK, Ob suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem (02) 870 52 74
PULMORADIX VELENJE, Cesta I 23, 3320 Velenje
Ambulanta v Slovenj Gradcu

059 255 000