Kako ugotovimo KOPB?

Pri tem testu boste morali z vso silo pihniti v spirometer (slika 1).

Slika 1: Spirometri

Ta naprava izmeri količino (volumen) vpihanega zraka v določenih časih izdiha. Vselej izmeri količino izdihanega zraka v prvi sekundi izdiha (imenovano FEV1) in celotno količino izdihanega zraka - tako imenovano vitalno kapaciteto (VK).

Pri zdravem človeku je razmerje FEV1/VK nad 0,7. Pri bolniku s KOPB, ki ima zaporo dihal, zrak počasneje izhaja iz pljuč, zato je FEV1 manjši, VK pa lahko še vedno dokaj normalna. V tem primeru je razmerje FEV1/VK razumljivo manjše, lahko je na primer le 0,5 do 0,6. Ugotovili smo zaporo dihal, ki je tipičen izvid za KOPB. Nadaljujemo s bronhodilatacijskim testom. Po nekaj vdihih bronhodilatatorja se pri bolnikih s KOPB pljučna funkcija bodisi nič ali kvečjemu malenkostno izboljša. Razmerje FEV1/VK ostane še vedno manjše od 0,7.  Nikoli pa vdihani bronhodilatator ne more več normalizirati pljučnega delovanja! Okvara pljučne funkcije je pri bolnikih s KOPB žal skoraj nepopravljiva. Zato je zgodnje odkrivanje KOPB še kako pomembno.

Pri bolnikih s KOPB je zaradi zapore dihal volumen v prvi sekundi na silo izdihanega zraka (FEV1) seveda precej manjši kot pri zdravih ljudeh. Zaradi zapore dihal izhaja izdihani zrak počasneje iz pljuč, vendar končno tudi bolniki s KOPB izdihajo vso svojo predhodno količino vdihanega zraka (VK) lahko v skoraj enaki meri kot zdravi.

Slika 2: Oblike spirogramov pri zdravilih (črna črta) in pri bolnikih s KOPB (rdeča črta)

Pri bolnikih s KOPB je zato razmerje FEV1/VK bistveno manjše kot pri zdravih in dokazuje zaporo dihal.

Pospešen upad pljučne funkcije pri bolnikih s KOPB

Kajenje cigaret je sprožilo nastanek KOPB. Če boste nadaljevali s kajenjem cigaret, se vam bo bolezen postopoma poslabševala, pljučna funkcija pa v primerjavi z nekadilci opazno hitreje upadala. Za KOPB je značilen pospešen upad pljučne funkcije. Z opustitvijo kajenja se pospešeni upad pljučne funkcije zaustavi kadarkoli v poteku KOPB. Torej je opustitev kajenja smiselna tako na začetni stopnji kakor tudi pri hudih oblikah te bolezni.

Kadilcem se pljučna funkcija, izmerjena s FEV1, bistveno hitreje slabša kakor nekadilcem. Seveda se tudi nekadilcem z leti v mejah normalnega staranja slabša funkcija pljuč, ki pa nikoli ne povzroči invalidnosti, kaj šele smrti.
Slednja doleti vse bolnike z napredovalo obliko KOPB.


Slika 3: Fletcherjeva krivulja upada pljučne funkcije

Slednja doleti vse bolnike z napredovalo obliko KOPB. Opustitev kajenja cigaret zaustavi pospešeni upad pljučne funkcije ne glede na stopnjo resnosti bolezni. Opustitev kajenja je smiselna kadarkoli v poteku KOPB, čeprav je razumljivo zaželena čimprej. Že pridobljena kadilska okvara pljuč je namreč nepopravljiva! Zato je zgodnja diagnoza KOPB tako pomembna. Še posebej, če ji sledi opustitev kajenja.